Simensbråtbekken

Vi skrev nylig om Svartdalsbekken og Kværnerbekken. Simensbråtbekken synes bedre i landskapet begge – men vann er det dårlig med der også.

Vi starter ved krysset mellom Vårveien og Simensbråtveien. I følge kartet begynte bekken i denne skråningen, og ser vi nøye etter er det en fordypning i terrenget langs grensen til hustomtene. Disse husene ligger i Olleveien, så det har opplagt ligget en olle her et sted.

På andre siden av Vårveien blir bekkefaret tydeligere.

Og lenger nede ser vi tydelig at dette har vært en stor bekk en gang. Men den lille grøften vi ser er nok beregnet på smeltevann om våren. Selve bekken går i rør lenger nede i bakken.

Her hører vi bekken under et kumlokk, mens vi ser hvordan bekken har kastet seg utfor en foss i gamle dager.

Her er «fossen» sett nedenfra. Legg merke til kummen midt på bildet.

Her er bekken sett nede fra krysset Valhallveien/Ryenbergveien

Se også vår oversiktsside for bekker til Alna