Lindebergbekken –

Lindebergbekken

Lindebergbekken kommer ut i Alna i Alnaparken.

Lindebergbekken

Men den har flere grener, og de er så spredd at vi har laget flere forskjellige sider.
Tallene er henvisninger til kartet under

 1. Nedre del av Lindebergbekken (Nord for E6)
 2. Denne grenen gikk fra Stubberudmyra, og har så vidt vi kan forstå gått hele sitt løp under E6. Vi har ikke engang prøvd å se etter rester av denne.
 3. Denne grenen går – mye i friluft – over Lindebergåsen til Østmarka. Denne beskrivelsen er delt i
  Første del,
  Bilder fra Minibondegården og
  Andre del.
 4. Denne grenen renner sammen med gren 5 på kartet med en gang. Vi har derfor behandlet dem på samme side.
  Østre gren.

Lindebergbekken

Akers Avis/Groruddalen har en artikkel om vannkvaliteten i Lindebergebekken (bl.a.)