Hvor er det blitt av treet?

Hva skjer ved sporveisverkstedet?

Ved Oslo Sporveiers verksted på Etterstadsletta har det skjedd noe:

Sporveienes verksted

Men, her sto det da et flott tre en gang? Vi sjekket i fotoarkivet:

Sporveienes verksted

Det viser seg at man har hatt problemer med transport av lastebiler med meget lange lass. Av og til har de kommet til å kjøre over plenen til Etterstadsletta 46 når det har vært mange parkerte biler. Nå er innkjørselen utvidet slik at de kan kjøre inn andre veien.

Vi synes det er synd å miste et slikt tre, men det nytter neppe å protestere nå.