Linderudbekken

Har du ikke hørt om Linderudbekken? Det er ikke rart. At en bit av Linderudbekken fremdeles renner under blå himmel er en av Oslos best bevarte hemmeligheter. Men for 60 år siden så det slik ut:

Linderudbekken

Linderudbekken rant fra Linderud gård ned til Alna. Men dette var i en tid da Linderud fremdeles var langt ute på landet. Siden har det som kjent skjedd mye i Groruddalen.

I dag er Linderudbekken begravet ovenfor Østre Aker vei. Hvis du vil se den må du starte her:

Linderudbekken

Litt vanskelig å komme til, parkere er det slett ikke lov til her. Men tro oss, dette er likevel mye lettere enn å komme nedenfra. Vi har prøvd. Du dukker inn i krattet, klatrer ned en bratt skråning, og der kommer bekken ut av et rør.

Linderudbekken

Ikke imponerende vannmengder, akkurat, men vi var der på den tørreste tiden av en meget tørr sommer.

Her får bekken lufte seg over en strekning på kanskje 10 meter, og så er det slutt. Bekken forsvinner ned i en rist.

Linderudbekken

Men utløpet? Det har nok ikke mange sett som ikke jobber i Vann- og avløpsetaten. Linderudbekken renner nemlig i dag ut i Alna under terminalen på Alnabru. Tilgang til den er stengt med lenker og låser:

Alna under terminalen