Færre trær, flere parkeringsplasser.

Færre trær, flere parkeringsplasser

Vi har jo hatt mange historier her om felling av trær. Ikke minst på kirkegården, men også langs Etterstadsletta.

Det første treet som forsvant i denne sidens historie var ved Sporveisverkstedet i 2004. Som du kan se på bildene fra den gangen var det et stort og flott tre.

Nå har de tenkt å gjøre det igjen. Det søkes nå om å lage 16 parkeringsplasser foran verkstedet.


Etterstadsletta 18

Men hva med trærne? I referatet fra forhåndskonferansen står det:
Tre trær som er avmerket på kartet er ikke en del av reguleringsplanen, og kan fjernes..

Det stemmer nok det. Reguleringsplanen er vedtatt i oktober 1950, og disse trærne var nok ikke en viktig del av planen da.


Etterstadsletta 18

Slik er de nye parkeringsplassene tenkt plassert:


Etterstadsletta 18