Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Etterstadkroken
Publisert  14.09.03
Sist endret  24.10.12
 

Blokkene i Etterstadkroken er ikke ett selskap, i stedet er de delt opp i 5 sameier og 3 borettslag.

Sameiet Etterstadkroken 5 a og b
60 leiligheter
Styreleder: Odd Rune Lieng Andersstuen,

Etterstadkroken 5 a og 5 b

Sameiet Etterstadkroken 5 c og d
40 leiligheter
Styreleder: Harald Åsegård

Etterstadkroken 5 c og 5 d

Sameiet Etterstadkroken 5 e og f
44 leiligheter
Styreleder: Lasse Jansen

Etterstadkroken 5 e og 5 f

Sameiet Etterstadkroken 5 g
30 leiligheter
Styreleder: Ottar Langåsdalen

Etterstadkroken 5 g

Sameiet Etterstadkroken 5 h
29 leiligheter
Styreleder: Terje Næss

Etterstadkroken 5 h

Borettslaget Etterstadkroken 7 a og b
51 leiligheter
Styreleder: Jorunn Braadland

Etterstadkroken 7 a og 7 b

Borettslaget Etterstadkroken 7 c og d
40 leiligheter
Styreleder: Mohammad Ali Palizban,

Etterstadkroken 7 c og 7 d

Borettslaget Etterstadkrokken 7 e og f
66 leiligheter
Styreleder: Matti Pedersen

Etterstadkroken 7 e og 7 fFor å ivareta felles interesser, har selskapene i Etterstadkroken opprettet
Etterstadkroken velforening
og Etterstadkroken garasjelag.

I dag har begge samme styre. Kontaktperson er Matti Pedersen.