Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
LENKER
Lenker


Laget i:

AS Etterstadgarasjene
Publisert  17.09. 03
Sist endret  18.06.18
 


AS Etterstadgarasjene er et garasjelag med 72 garasjer i området mellom Etterstad Nord om Strømsveien. Det er nå fri pris på garasjene.

Kontakt leder Betty Rudberg, tlf. 97 08 19 78 for nærmere informasjon.