Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
LENKER
Lenker


Laget i:

Etterstad seniorforening
Publisert  20.08.02
Sist endret  27.08.03
 

Til alle eldre på Etterstadsletta

Vi har en seniorforening på Etterstadsletta som nylig feiret 30-års jubileum. Vi har vært ca. 100 medlemmer, men for tiden er vi ca. 30. Av disse møter 24 - 25 på møtene.

Foreningen har møter første torsdag i måneden kl. 12.00 - 15.00 i Etterstadsletta 19 c.


Vi har det riktig hyggelig på møtene, det serveres kaffe og kringle. Av og til har vi underholdning. Vi har med oss kopp og en liten pakke til utlodning.


Det blir arrangert dagsturer - vår og høst.

tur

Vi betaler kr. 100,- i årskontingent.
Det hadde vært fint med flere medlemmer, så her er du hjertelig velkommen.

Ring til leder Eva Olsen, tlf. 22 67 50 39
eller sekretær Ingrid Stillesby tlf. 22 67 06 44

Hilsen styret