Etterstad Videregående i vekst

Skolebygg på friarealet?

Kart over planlagt nybygg

Skolen er blitt for liten. Skoleetaten planlegger derfor et nybygg. Tidligere var det snakk om å bygge oppe på garasjeanlegget mellom det som tidligere var to skoler. Man har imidlertid funnet ut at det er billigere å bygge ved siden av tidligere Oslo Kokk- og Stuertskole, der gangveien ned til Biskop Jens Nilssøns gate går i dag.

Etterstad Vel har protestert mot dette, ikke mot utvidelsen av skolen i seg selv, men at man velger å bygge på bekostning av friarealet.

Les hele reguleringsforslaget
Les også om skolebehovsplanen vedtatt 22.05.02