Gjøvikbanens trasé må ikke tettes igjen

Leserinnlegg iAKERS AVIS/Groruddalen 17. januar 2003 av Kjell Erik Onsrud, Leder av samferdselsgruppa Naturnvernforbundet. Dersom ikke samferdselsminister Torild Skogsholm nå griper inn, bør Venstre fremover snakke lavt om jernbane og miljøvennlig samferdsel. Hun har hittil valgt å se en annen vei mens OBOS med sitt prosjekt på Etterstad er i ferd med å tette igjen…

Vålerenga terrasse

Kampen mot utbygging på Gjøvikbanen Denne siden er selvfølgelig forlengst gått ut på dato. «Bygging over Gjøvikbanen» handler om våre gode naboer og medlememmer i Etterstad vel. Siden beholdes likevel for de som er interessert i lokalhistorie. Følgende er bare et lite utvalg fra referater og saksdokumenter som angår kampen mot utbygging over Gjøvikbanen. Dette…

Etterstadnytt

Nå i postkassen Dessverre er det mange på Etterstad som ennå ikke har internett-tilgang. For at også disse skal få del i de nyhetene som har stått her i de siste par månedene er det laget en miniutgave av Etterstadnytt, med nyheter fra www.etterstad.no. Originaler er delt ut til boligselskapenes styrer, og forhåpentligvis finner snart…

Åpent møte om Alnaparken

Groruddalen Fellesforum, Furuset Vel og Alnaelvas venner arrangerer et åpent møte om et forslag om å omregulere deler av Alnaparken til ridesenter. Noe som blant annet vil bety at man bygger en stor ridehall i parken. Møtet finner sted i Furusetheimen (Furuset Vels lokaler) mandag 20. januar kl. 18.30.

Aksjon for trygg fotgjengerovergang

Aksjon trygg undergang Bydelsutvalget (BU), Teknisk Komite og Bydelsadministrasjonen i bydel 14 (Helsfyr/Sinsen) samt Etterstad Vel har i flere år tatt opp med Samferdselsetaten å sikre framkommeligheten i undergangen ved Helsfyr. Dette er Etterstad-beboernes eneste fotgjengerforbindelse til T-banenettet og til bydelsadministrasjon og butikksenter på Fyrstikktorget. Undergangen har stor trafikk hele døgnet både av beboere, trafikanter…