Alna

Ny side: Alna

Etterstad ligger ved Alna. Elven er en viktig del av vår miljø. Fra tid til annen legges det ut nyheter om Alna på etterstad.no. Vi har samlet lenker til alle her. Etterstad Vel har meldt seg inn i Alnaelvas venner, og vi vil derfor også legge ut medlemsskriv og andre nyheter. I mange år har elven vært forsømt, og utbyggere har mange steder bare latt den forsvinne. Men nå arbeides det for å få hele Alna opp i lyset. Byrådet har lovet oss en sammenhengende turvei fra Oslofjorden og inn i Lillomarka. Men ut fra det vi vet om maktforholdet mellom de som representerer slike interesser, og pengeinteressene til mulige utbyggere på den annen side, så er det viktig at vi alle er oppmerksom på hva som skjer langs elven.

Svartdalsbekken (oppdatering av bekkeside)
Elv i lenker
Vinterererler
Årsmøte 2004 – innkalling
Alnavinter
Ridesenter i Alnaparken?
Nytt friområde ved Alna
Medlemsbrev 1-2004 Alnaelvas Venner
Trosterudstallen og Alnaparken
Alnas sidebekker
Alnaelvas venner: Områdeprogram for Alnabru og Breivoll
Medlemsskriv 7/03 – Alnaelvas venner
Flere bilder fra lysvandringen
Lysvandring langs Alna
Medlemsskriv 6/03 – Alnaelvas venner
Alna opp i dagen på Hølaløkka
Turvei langs Alna forbi Bryn
Fra Etterstad til Alunsjøen
Medlemsskriv 4 a – Alnaelvas venner
Ny gangvei ved Alnafossen
Lysvandring – Alnaelvas venner
Elvevandring med guide
Medlemsskriv 3-2003 – Alnaelvas venner
Rusken langs Alna – 2003
Åpent møte om Alnaelvparken
Fotokonkurranse – Alnaelvkalender
Alna – en vandring med vann

Alna ved Tittut-grenda