Alnaelvas venner –

Medlemsskriv 4 a fra Alnaelvas venner


ALNAELVAS VENNER
(Tilknyttet Oslo Elveforum)
Medlemsskriv 4a/2003
14. juli 2003/KG
Postboks 10 Lindebergåsen 1003 Oslo –
Tlf./E-mail: 22 32 45 24 – gulichse@online.no
www.osloelveforum.org

Kjære medlemmer! – Her kommer litt generelt og litt spesielt, – men først:
Velkommen til dere som er nye siden sist!

Medlemstallet har nå – etter ett års virksomhet – passert 80, hvorav 10 foreninger og 2 politiske partier. Ved årsskiftet var tallene 43, 2, 1. Vi håper på 60 til i løpet av annet halvår. Er det noen av dere som har tips som ikke koster særlig…. eller som kan hjelpe til her?

Adresser – Flere får etter hvert internett-tilgang med mulighet for E-post. Hvis DU har det, og oppgir adressen til oss, får du heretter medlemsskriv over E-post. Vår E-adresse finner du i adressefeltet ovenfor.

ELLERS LITT AKTUELT – der vi starter med å referere fra et brev vi sendte Rådhuset i juni med gratulasjon i anledning miljøbyprisen. Brevet hadde følgende innledning:
«Det er langt fram – sa kjærringa – da hun så seg tilbake» – men uansett så gleder det oss at Oslo er kåret som Europas miljøby nr. 1. Vi ser det som en honnør for den satsningen som er gjort over år. Men også en inspirasjon og en forpliktelse – for oss alle – til å bidra med å videreføre dette viktige arbeidet» – og som vi avsluttet slik: ….

«Vi er derfor glad for det samarbeidet vi har hatt/har med koordineringsorganet Plankontoret for Groruddalen, og de etater som tilligger dette. Samarbeid er et nøkkelord, selv om det også ligger i sakens natur at vi – når nødvendig – vil være en bjeffende vaktbikkje.»


Vi ba også om å få tilsendt kopi av Oslo-søknaden. – Både den og retningslinjene for å søke, 49 sider med spørsmål etc., kom i dag. I tillegg kom «Presentasjon av Oslos kandidatur til European Sustainable City Award 2003» v/Hilde Barstad, Byråd for miljø og samferdsel, der også arbeidet med den blå-grønne strukturen, elvearbeidet, er nevnt.

«ALNADILTEN»-
denne gang bare for bydelene Furuset og Grorud. – Som man kan ha sett i Groruddalen Avis den 2. juli , så er den i gang. Dette ikke minst takket være Erik Aurbakken som har stått for utformingen av ideen.
Vi kom sent i gang. Hovedårsaken er økonomien. Selv om vi reduserte opplegget, var det på hekta at vi måtte skrinlegge det hele. Uten lovnad om Kr. 8.000 fra Oslo Elveforum kroner hadde vi ikke kunnet sette i gang trykking. I tillegg bevilget Bydel Furuset 4.000 over frivillighetsmidlene og Grorud 5.000. Men Grorud-midlene er usikre. Bydelsdirektøren der har anket hele saken «Frivillighetsmidler» inn til Rådhuset. Årsaken er bydelens økonomiske situasjon.

Opplegget tar utgangspunkt i at «barn skal ta med seg voksne på tur» – Derfor satset vi på barnehager og småskoleklasser. Det var så vidt vi rakk rundt til disse før ferien startet opp. Vi oppdaget for øvrig at det er flere barnehager enn vi hadde på vårt oppsett denne gang. – I tillegg er opplegget utlagt for salg i bokhandlene på Furuset og Grorud – Pris kr. 20,oo.

Vi ser på dette som en prøve. Det er der DU kommer inn. Vi vedlegger et eks av opplegget til dere i Furuset og Grorud – dvs. kart, forklaring, spørsmål og svarark. Best er det hvis dere i løpt av sommeren går Alnadilten og svarer på spørsmålene, som sendes oss. Men det er også viktig med synspunkter på selve opplegget, med tanke på en utvidelse neste år til flere bydeler langs elva. Svarfrist er 28. sept..


EN VANDRING MED VANN,

Vann- og Avløpsetatens (VAV) stand er nå flyttet fra Nordtvedt bibliotek til Vegdirektoratets nye lokaler ved Bryn. Der vil den stå til begynnelsen av august. (Seks hundre ansatte flyttet i juni inn i nye lokaler der nede. Vi ble kontaktet for informasjon om elveom-rådene, og har også skaffet heftet Alnanaturen – som er noe av det beste når man raskt vil sette seg inn i hva Alnanaturen kan by på.) Dette fører oss over til

LITTERATURLISTEN – Ut fra eget behov og fra forespørsler fra elever og andre om materiale,
ønsket vi å lage en oversikt. Takket være hjelp fra Egil Bendiksen, Deichmanske og Karsten Sølve Nilsen så foreligger den nå. Men den ble mer omfattende enn vi kunne ane. Vi vil vurderer om vi skal lage en for oss med mer vanlige kjennskapsbehov, og en for fagpersoner. Uansett – sidene blir nå lagt ut på www.osloelveforum.org – samt at de blir mailet instanser vi tror kan ha nytte av listen.

KOMMUNALE BROSJYRER AV SPESIELL INTERESSE…. – men ikke på litteraturlisten er:
1 – ALNA en vandring med vann – ved Vann- og avløpsetaten, ny høsten 2002.
2 – ALNA – GRØNTSTRUKTUREN – ved Friluftsetaten, ny våren 2003.
3 – MILJØET I GRORUDDALEN SKAL RUSTES OPP, ny sommer 2003.

I tillegg til at vi har disse tilgjengelig på møter og stands, vil vi ta initiativ til å få dem lagt ut på biblioteker «langs Alnaelva» – sammen med heftet ALNANATUREN, En veiviser til dyr fugler og vegetasjon, ved Friluftsetaten – revidert utgave 2002. Eller – hvis man er en tur i byen så fås disse og annet på Oslo Kommunes Informasjonssenter (Rådhuset – Inngang fra Sjøsiden).

SAKER TIL UTTALELSE –
Det er ikke noe nytt av året at saker også kommer til uttalelse midt i ferietiden. Men det blir ikke noe enklere av den grunn. Takket være at ikke alle på ferie samtidig skal vi greie dette, selv om fristen er 6. august:

1- Plan- og bygningsetaten: Turvei D 10 fra Alnaparken til Grorud stasjon området Maria Dehlis vei

2- Plan- og bygningsetaten: «Alnabru-krysset» – med områder.

OPPSTART AV ARBEIDET MED ÅPNING AV KULVERTEN I LEIRFOSS,
Hølaløkka – Trinn I – har vi fortsatt ingen eksakt dato for, bortsett fra at det skal skje medio august. Da er vi der, med champagne og diverse! Vi kommer tilbake til saken, det vil si Grorud-gruppa ved Tone Buberg – som har vært en ildsjel i dette arbeidet i flere år – kommer tilbake til saken. Forøvrig hadde VAV nylig et åpent informasjonsmøte om saken. Det var ett av de få møter – kanskje det eneste – som det ikke fremkom protester mot det som der ble fremlagt.

GRILLPARTY lørdag 23.august med start kl 1500. I samarbeid med Furuset Vel inviterer vi bydelens pensjonister til grillparty ved Alna. Vi kommer til å trenge litt hjelp fra medlemmer i Furusetområdet. Ta gjerne kontakt «når du kommer tilbake fra ferie….»

LYSVANDRING
torsdag 18. september kl 1900-2200 – Som kjent arbeider vi med å få til lysvandring langs deler av elva. Til orientering vedlegges et resymè av et brev som sendes ut om saken. Vi håper på innslag som gir glede og opplevelser, mens minimum er at det blir anledning til en tur langs deler av en fakkelsatt elv.
«Vår» lysvandring blir samtidig med Akerselva-vandringen. Dette kan ha både positiv og negativ effekt, men hvis man tenker litt fremover på årlige vandringer og med deltakelse av flere av Oslos 9 elver, så tror vi dette er riktig også denne gang. Uansett blir det lenge til vi kan måle oss med Akerselva – bortsett fra at vi kanskje kan overta «AKERSELVA DU GAMLE DU GRÅ….?» For øvrig ble det i forbindelse med Korvandringen i vår laget en Alnaelv-sang. Vi skal sjekke om vi får lov å «bruke» den, kanskje legge den ut på nett med forfatternavn og det hele. (Hadde vært fint om «den» var med på Lysvandringen!)

BYDEL ALNA –
Sammenslåingen av bydelene Furuset og Hellerud og nytt bydelsnavn er nå vedtatt. Vi deltok ikke i diskusjonen om dette. Det lå utenfor vårt arbeidsfelt. Men for oss som er opptatt av å synliggjøre Alnaelva vil nok det nye bydelsnavnet få betydning Ellers fortsatt god sommer! Det gjelder å nyte den mens den er her!

Vennlig hilsen
ALNAELVAS VENNER
v/Karin Gulichsen