Turvei langs Alna ved Bryn:

Gangvei langs Alna ved Bryn

Friluftsetaten arbeider nå med ideer for turvei langs Alna forbi Bryn. Tre forskjellige arkitektkontorer har fått i oppdrag å legge frem forslag.

Som perler på en snor (Snøhetta)

Urban Jingle

Det finnes også et tredje forslag, men vi ble ikke ferdig med å tilpasse forslaget til dette formatet. Følg med, siden oppdateres når dette er ferdig.