Svartdalsbekken

Svartdalsbekken er den siste bekken som forenes med Alna før Alna forsvinner under jorda. Du finner den nede i skråningen bak Nygårdskollen.

Så forsvinner den igjen til du kommer opp til idrettsplassen. Det er her en svært beskjeden bekk, så beskjeden at vi er usikre på om dette er hele Svartdalsbekken, eller om deler av den forsvinner andre steder i rør.

Men når det er mye nedbør er det fremdeles nok vann til å kreve en bro over stien. Vi følger forøvrig her turveien til Nøklevann. (Tips for søndagsturen)

Men lenger opp ser bekken slik ut. I det som opplagt er et gammelt bekkefar ligger disse «gravstøttene» på rekke og rad. Men vi hører bekken klukke der nede.

Fra denne sletta på Ryen begynte bekken i gamle dager.

Vi ser ikke lenger hvor Svartdalsbekken begynner, men vi fant dennebekken.

Den renner imidlertid i motsatt retning. Etter gamle kart rant Svartdalsbekken og en gren av AbildsøBekken side om side i motsatt retning fra dette området. Vi regner derfor med at dette er Abildsøbekken (hvis da ikke bekken er blitt «bortført» av kommunale etater i mellomtiden). Det vil si at også dette vannet havner i Alna, selv om det tar den lange omveien om Østensjøvannet og Bryn.

Se også vår oversiktsside for bekker til Alna