Nils Hansens vei 18-20, Bryn (2)

Ny utbygging (Nils Hansens vei) Like i vår nærhet, ved Bryn stasjon, planlegges nå nybygg på eiendommene Nils Hansens vei 18-20. Denne bygningen, den første vi passerer langs Alna forbi Bryn stasjon, skal bygges på og bli 8 etasjer høy. På andre siden av Store Ringvei ligger bygget til gamle Bryn Teglverk, som ble oppført…

Nils Hansens vei 18-20, Bryn

Nils Hansens vei 18-20, Bryn Reguleringsforslag til offentlig ettersyn Området foreslås regulert til byggeområde for kontor, lager, industri og friområde. Plan- området er delt i 2 felt. Ny bebyggelse i felt 1 foreslås oppført i inntil 8 etasjer og med et bruksareal over terreng på 13.500m2. Planforslaget forutsetter at eksisterende bebyggelse i felt 1 rives…