Hvilket teglverk?

Hva heter teglverket

Vi hadde nylig en artikkel om utbygging i Nils Hansens vei. Vi nevnte da den gamle teglverksbygningen. Men dette området var jo fullt av teglverk i gamle dager, og vi kom nok i skade for å blande dem sammen. Fra Trond på Etterstad Sør har vi mottatt følgende:


Ble først nå oppmerksom på artikkelen om byggeplanene i Nils Hansens vei. Det blir
nevnt at teglverket heter Bryn Teglverk, men jeg tror bestemt navnet på det er
Christiania Teglverk.

Fra et historisk synspunkt er det trist å rive denne bygningen som faktisk huser den
siste originale teglverksovn i Oslo. Har selv hatt gleden av å være med Karsten
Sølve Nilsen på omvisning i bygget.


Og det stemmer nok. Vi skrev om denne bygningen.

teglverk

Vi kalte den selv Christiania Teglverk da vi var inne i bygget i forbindelse med et innlegg om lysvandringen langs Alna Så Trond har nok rett – eller i hvert fall nesten. Da vi søkte etter Christiania Teglverk på nettet, fant vi bare to lenker i Google. Begge to var på sidene til Etterstad Vel. Og det er tydeligvis en upålitelig kilde. Vi syntes det var rart det ikke var flere referanser, og søkte også på Kristiania Teglverk. Da fant vi riktig nok bare én lenke. Men den var til Østensjø historielag. Og siden det fremgår der at teglverket ble oppført i 1897 – altså 20 år etter at byen skiftet navn fra Christiania til Kristiania, så tror vi det stemmer.