Ny avtale med UPC

Etterstad Kabel – TV inngikk fredag 21. januar en avtale med UPC om fortsatt levering av analog- og digital TV, bredbåndsinternett og telefoni tjenester.
Avtalen ble inngått gjennom et samarbeid med Multinett AS (Holmlia) og Årvoll Kabelnett AS. Etter forhandlinger med flere konkurrerende
leverandører av disse tjenestene endte UPC opp som den foretrukne leverandøren.

«Vi har oppnådd gode betingelser gjennom disse avtalene, og mener disse vil sikre oss et godt tilbud til en god pris fremover», uttaler EKTV`s
styreleder Steinar Lie.

Avtalene vil bl.a. omfatte endringer i kanalplanen, med virking fra 1. mars. Det vil bli lagt ut informasjon om endringene på vår
informasjonskanal og på etterstad.no i god tid før omlegningene.