Anlegg og områder for friluftsliv i Oslo

Kommunedelplan – turveier i nabolaget

Byrådet har utarbeidet en kommunedelplan med tittelen «Anlegg og områder for friluftsliv i Oslo, Handlingsprogram for 2005-2008». Denne er lagt ut på sidene til byrådsavdeling for miljø og samferdsel, og kan lastes ned her. Imidlertid er det et stort og tungdokument i Word-format, 15 megabyte.


Vi har sett litt på hva planen åpner for i vårt nærområde. Den viktigste delen av dokumentet er nok kapittel 23 – «prioritert handlingsprogram 2003-2005 innenfor økonomirammen«, selv om det ikke mangler på spennende visjoner utenfor økonomirammen heller. Dette er ting det er en noenlunde rimelig sjanse for at vi får se gjennomført.

Blant disse er bl.a. opparbeidelse av turvei mellom Bryn stasjon og Tvetenbrua. Del 1 i 2006 og Del 2 i 2007. Det kan jo trenges, det er ikke helt pent der i dag.


Men noen plan for området mellom Tvetenbrua og Smalvollveien, der det i dag ikke engang finnes et fortau, er det foreløpig ikke.

I 2007 er det også planer om bro over Trosterudbekken, og grusvei helt fram til E6. Lokk over E6 er naturlig nok blant de prosjektene som ikke får plass innenfor økonomirammen. Når det skal gjennomføres vil det nok være nødvendig med store og ekstraordinære bevilgninger.

Så er det planer om forbedring av gangvei i motsatt retning, i Svartdalen foreslås det turvei under hovedbanen. Dermed blir det et alternativ til fotgjengerbrua over jernbanen og eseltrappa ned fra Nygårdskollen.