Planer for Teglverkstomta

Plan- og bygningsetaten arbeider med planer for Teglverkstomta på Hasle.

274

Program for planarbeidet er lagt ut til offentlig høring, og kan lastes ned her. (pdf-format)

Det er snakk om planer for ny skole, ny barnehage, fotballhall og storbyanlegg for håndball. Dessuten er det meningen å åpne Hovinbekken med en stor dam på tomta. Følgende er tegninger av noen av de aktuelle alternativene: