Hvor er BBC Food?

VH1 og BBC Food utsatt inntil videre Det var opprinnelig meningen at kanalene VH1 og BBC Food skulle bli tilgjengelige på EKTV fra 1. august. Dessverre har det vært nødvendig å utsette disse inntil videre. Det har også vært problemer med et par av de gamle kanalene, og EKTV undersøker nå hva som skal til…

Etterstadtrikken

Etterstadtrikken er funnet (Etterstad Barnehage) Avisa Østbyen hadde nylig en artikkel om Etterstad barnehage, og etterlyste et bilde av trikken som engang sto der. Takket være Else Marie Østeraas på Etterstad Nord har de nå kunnet trykke et slikt bilde.