Graving i Biskop Jens Nilssøns gate (2)

Fjernvarmerør legges

På nytt er det gravemaskiner i gang i Biskop Jens Nilssøns gate. Og nå som vi trodde de var ferdig.

Fjernvarme

Hva er det egentlig som foregår? De nærmeste naboene har fått beskjed. Viken Fjernvarme skal legge fjernvarmerør i Biskop Jens Nilssøns gate og Etterstadsletta. De røde linjene viser hvor rørene skal gå.

Fjernvarme

Arbeidet fortsetter utover høsten, men forventes avsluttet før jul.