Rivingen har begynt

Riving av buehallen

Vi har tidligere fortalt at det er gitt rivingstillatelse for buehallen i NEK-bygget i Brynsengfaret.Nå har rivingen begynt. Foreløpig ser det bare ut til å være øverste del av vinduene som mangler. Men vi regner med at resten av bygningene følger etter.