Endelig lys!

Lys på gangveien ved Etterstad Videregående

Etterstad Vel har i lengre tid arbeidet for å få lys på gangveien mellom Etterstad Videregående og Etterstad Nord. Men møtte veggen hos Undervisningsbygg, Samferdselsetaten og Bydel Gamle Oslo. Nå når veien mellom skolene forsvinner blir jo dette for mange av oss den viktigste vei til buss og til butikk.

Uten noen form for belysning har det jo vært en ganske skummel vei. Men i dag, uten forvarsel, ble det montert mer lys enn noen av oss kunne drømme om. Ikke mindre enn 10 utelamper lyser opp hele området på denne siden av skolen.

Etterstad Videregående

Vårt kamera (eller kanskje fotografen) yter ikke den nye belysningen rettferdighet. Faktisk så er denne veistrekningen det beste sted du kan være akkurat nå hvis du er mørkredd og utendørs på Etterstad. Belysningen på gangveiene er ikke på langt nær så god.