Morgenfriske nye rutetider

Nye rutetider på 37-bussen

Fra 2. april fikk de fleste sporveisruter nye rutetider. Også 37 bussen. Men det er bare snakk om mindre forskyvninger. Bortsett fra de av oss som er A-mennesker da.

Helsfyr stoppested

For oss har det vært en stressfaktor at du måtte rekke 6.12 bussen. Hvis ikke, ble du stående og vente helt til 6.28! Det var faktisk det lengste mellomrommet mellom 2 37-busser. Men nå?
morgenbusser

Nå er det 10 minutters rute også om morgenen 6.02, 6.12, 6.22 o.s.v.