Ren bekk

Ren bekk (dementi)

Da vi så en bekk med misfarget vann nedenfor Stokstad as, biloppsamlingsplass og skraphandel på Smalvollen, mistenkte vi først lekkasje eller utslipp fra bedriften.


Men daglig leder Rune Lund har sendt oss følgende beroligende svar:

Som det blir sagt i artikkelen, vet man ikke årsaken til
forurensningen. Vi kan informere deg om at det ikke er en forurensning, men
den brune fargen er et resultat av naturlig nedbrytning av løv og annet
biologiskt naturlig materiale som faller i en skog/natur.

Vi har for god ordens skyld satt en konsulent på saken som bekreftet dette. Vi valgte å følge opp kilden med 3-4 prøvetagninger i året. Disse vannprøvene blir levert til Jordforsk i Ås og viser at bekken ikke inneholder annet enn rent vann. Vi har ingen ting å skjule og vi ville satt pris på en dialog dersom det er spørsmål knyttet til noe rundt vår bedrift.

Som du kanskje vet er hele området vårt dekket med betong og alt overvann blir samlet opp i en oljeutskiller. Vi tilfører ikke noe forurensning til naturen, tvert imot tilfører vi noe positivt ved at vi gjenvinner en masse metaller slik at «jomfruelig» metall kan bli i naturen i den form det opprinnelig har.

Når dette er sagt vil jeg si at naturen noen ganger produserer materiale vi kunne «vært foruten». Den biologiske nedbrytningen som her finner sted ser
ut som en forurensning. Burde vi mennesker pynte på det, eller skal man la det være? Vi har valgt å la det være for å unngå spekulasjoner. Vi har funnet svar på fargespillet som man kan se, og da valgt å la naturen gå sin gang.

Vi ser jo at betongdekket er på plass, og det er vel all grunn til å tro på Rune Lund når han sier at Stokstad er en miljøbedrift, ikke en forurenser.


La det nå også være sagt at Stokstad kanskje er det firmaet som gjør mest for å gjøre det pent langs turveien.