Etterstad i media

Etterstad i Media (I Østbyen om støymøte) Leder Knud Therkildsen i Etterstad Vel og Kari Hogseth fra Nygård Terrasse ble nylig intervjuet i avisen Østbyen i forbindelse med et seminar arrangert av Norges Velfobund og Norsk Forening mot Støy.