Endring av Helsfyrterminalen

Endringer på Helsfyrterminalen

Fra terminalen på Helsfyr går det 110 avganger i timen i rushtiden. Som faste reisende vil ha lagt merke til er det nå blitt slik at det er i knappeste laget med plass til bussene, slik at de blir stående å vente på hverandre.

Plan- og bygningsetaten har sendt varsel til naboer om at Statens vegvesen ønsker å endre på terminalen slik den ser ut i dag.

Du kan laste ned hele forslaget her.

Her er en tegning av terminalen slik den antagelig kommer til å se ut:

Helsfyrterminalen

Det viktigste grepet er at trafikk fra Østensjøveien gjennom terminalen flyttes. Dette skjer ved at rundkjøringen i sør åpnes, slik at trafikken kommer ut i Strømsveien uten å kjøre forbi bussholdeplassene. Den røde og den hvite bilen på bildet under vil altså ikke blande seg med kollektivtrafikken etter ombygningen. De vil kjøre fra rundkjøringen ut på en ny påkjøringsrampe til Strømsveien. Dermed må trærne langs Strømsveien bort. Støymuren vil også bli revet og bygget opp på nytt, og det nye kollektivfeltet vil ta litt av dagens gangareal.

Helsfyrterminalen

De grønne «øyene» inne på terminalområdet vil bli sterkt redusert for å gi bedre plass til bussene. Dette innebærer at Thor Sandborgs Higen vil bli flyttet, men ikke langt. Kunstverket vil bli plassert inne på området bak bygningen.

Helsfyrterminalen - Higen