Eventyrvei til Kværner!

Eventyrvei til Kværner Friluftsetaten jobber nå med planer for en ny turvei. Hvis du går på gangveien nedenfor terrasseblokkene, så ser du at det står en merkestikke i gresset. Her skal det ta av en ny turvei, og de som skal ned i Svartdalen slipper å gå i bro over jernbanen til Nygårdskollen. Den nye…