Ny bussholdeplass

Bedre bussholdeplass

Den siste holdeplassen på Etterstad uten leskur (etter at Etterstadkroken fikk sitt) ligger ved Etterstad Videregående. Nå skal også denne bussholdeplassen fornyes. I tillegg til leskur, står det i nabovarslet at: Gaten vil bli noe bredere og få «en mer hensiktsmessig horisontalkurvatur». Til daglig snakker vi ikke mye «hensiktsmessige horisontalkurvaturer», men vi antar at det skal bli lettere for leddbussen å ta svingen.