Tilbud om alarm

Uønskede gjester igjen

Etterstad Sør har på vegne av oss alle forhandlet frem et tilbud fra Securitas-Direct på boligalarm. Så vidt vi kan bedømme er det et meget godt tilbud, der et alarmsystem med en normalpris på 3129,- går for kr. 490,-.

alarmer

Nå kjenner vi riktignok ikke markedet godt nok til å vite om den slags anlegg overhodet noen sinne selges til normalpris. Men dette ligger likevel langt under tilbudspris.

Ønsker du å sikre boligen din mens du er ute, har du muligheten nå – eller litt senere, hvis du trenger tid til å tenke deg om. Tilbudet blir stående ut 2008.

Du kan lese tilbudet her

Ønsker du mer teknisk informasjon om tilbudet, finner du det her

Nå skal det vel også sies, at tilbudet gjelder selve pakken. Abonnementsprisen er den samme – kr. 349,- pr. mnd. for alarmsentral, service, utrykning, etc. Så over noen år er ikke de pengene du sparer i dag så mye i forhold til det du har betalt. Men inngangsbilletten er i hvert fall billigere.

Tilbudet er innhentet på grunn av de mange innbruddene i år. Men alarm er en privatsak mellom deg og leverandøren, verken Etterstad Vel eller boligselskapene er part i saken. Du står altså fritt til å kjøpe alarmtjenester fra hvem du måtte ønske.