Gangbro og skolevei II

Det går raskt fremover, og vi ser at den sentrale pillaren i gangbroen til Nygårdskollen snart er på plass, mens gravemaskinene har tatt en stor jafs av selve kollen for å gjøre plass til gangvei.

Og massene brukes til å bygge opp en stor rampe for veien opp til gangbroa.

Det er ikke ventet at broen skal være ferdig før til høsten, men det ser lovende ut for skoleveien. Fortau og nytt gjerde mot jernbanen er på plass. Kanskje allerede etter juleferien?