Nye skoler

Nye skoler i nærområdet?

Nei, det handler ikke om Fyrstikktorget denne gang. I forbindelse med skolebehovsplanen er vi blitt gjort oppmerksom på at Bystyret har vedtatt følgende i forbindelse med nye Vålerenga stadion: «Bystyret ber om at det i reguleringsplanen innpasses barnehage og en skole med idrettslinje på videregående nivå i den samlede bygningsmasse.»

Dermed ser det ut til at det kommer enda en ny skole på gangavstand fra Etterstad. I skolebehovsplanen står det bl.a.:
Utdanningsetaten vil samarbeide med
Vålerenga idrettsforening om et skoletilbud etter de pedagogiske prinsippene til ”Fryshuset” i Stockholm med
studiespesialisering og idrettsfag. Skoletilbudet planlegges organisert som et nav i forhold til omkringliggende skoler (F-21,
Etterstad, Risløkka, Hellerud). Som del av tilbudet etableres et tilbud for oppfølgingstjenestens målgruppe. Valle er
kommunikasjonsmessig godt tilgjengelig med beliggenhet ved ring 3, buss og t-banelinjen.

Det foreligger også et annet skoleforslag, men dette er vi ikke like sikre på at det blir noe av.

I Østerdalsgata, der Vålerenga sosialsenter ligger, er det forslag om en privat 1-10 skole.

Vi siterer fra bydelens saksfremstilling:

«Nyskolen i Oslo er en pedagogisk alternativ skole som drives etter privatskoleloven. Skolen har
vært i drift i 5 år. Den har 94 elever og en godkjenning for opptil 100 elever fordelt på 1. til 10.
trinn. Skolen trenger nye lokaler og har i lengre tid lett etter egnede lokaler.
Forslagsstiller mener lokalene i Østerdalsgata 7a egner seg godt til å drive en skole, siden
uteområdene er trivelige og avskjermede, og beliggenheten er i nærheten av offentlig
kommunikasjon samt kulturtilbud i sentrum. I tillegg ligger eiendommen i følge forslagsstiller
gunstig til i forhold til friområdene ved Jordal.

Plan- og bygningsetaten mener utearealene er for små. Forslagsstiller er ikke enig i PBEs
vurderinger, siden de organiserer dagene slik at ikke alle elevene trenger å være ute samtidig.
Ungdomstrinnet, som utgjør 30-40 elever, har stort sett sin egen dagsrytme og er i følge
forslagsstiller ikke avhengig av et avskjermet uteområde. De resterende 60 elevene som skal
benytte området bak bygningen kan i følge forslagsstiller deles i to grupper som har utetiden
sin på forskjellige tidspunkter. Innvendig er det kun snakk om mindre justeringer for å
tilfredsstille skolens behov. Bygget har to innganger opp til de aktuelle lokalene og det er i
følge forslagsstiller god støyskjerming. Forslagsstiller ser også for seg at det vil være mulig å få
til et positivt samarbeid med kommunens enhet i 1. etasje.»

Hvis ikke Nyskolen greier å overbevise Plan- og bygningsetaten, blir nok ikke dette noe av. Men saken er ennå ikke avgjort. Du kan lese mer om Nyskolen her.