Brynsengfaret – ny regulering

Endrede byggeplaner i Brynsengfaret

Det blir igjen varslet reguleringsarbeid i Brynsengfaret 8 – 12. Nå har planleggingen av ny bebyggelse her foregått i minst 8 år. I 2002 var det planer om et rent næringsbygg på tomten. Så ble det endret til en deling mellom næringsbygg og boliger. Så ville eieren igjen bare bygge næringsbygg. Plan- og bygnngsetaten insisterte imidlertid på boliger i oppstartsmøtet.


Slik tenker utbygger seg de nye blokkene – her er bare blokken lengst til venstre tenkt som bolig, mens Plan- og bygningsetaten krever minst 60%. Etaten er ikke avvisende til næring, men fortrinnsvis av lokal art som ikke skaper biltrafikk. (Bakeri, frisør, etc.)
Umiddelbart virker det nye forslaget dårligere tilpasset landskapet og omgivelsene en det som ble lagt frem for noen år siden:

Vi har hatt denne saken oppe flere ganger før. Noen av de tidligere innslagene kan leses her:

Hva skjer i Brynsengfaret? (2009)
Ha skjer med Brynseng Park (2009)
Rivingen har begynt (2006)
Brynseng Park (2005)
Byggeplaner i Brynsengfaret (2005)
Etterstadkroken 9 er borte (2004)
Nye byggeprosjekter i Etterstadkroken (2002)

Hvis du vil lese mer om planene, kan du gå inn på Plan- og bygningsetatens saksinnsyn-sider.