Sommerfest 2011!

Sommerfest 2010! Sommerfesten i fjor var vellykket, og vi prøver igjen. Vi trenger flere medlemmer til festkomitteen. Det er her du kommer inn. Vil du være med på å skape nærmiljøtilhørighet? Bli kjent med gamle og nye naboer på og rundt sletta? Få flere å hilse på på vei til butikken? Vi søker voksne som…