Bokkafeen fortsetter!

Bokkafeen er reddet – foreløpig. Bydelsutvalget har i møte 10. juni vedtatt å ikke følge administrasjonens innstilling om nedleggelse fra sommeren. Vedtaket lyder: Lønnsmidler til 0,5 stilling som fagkonsulent og Hovin bokkafe videreføres i Fyrstikkalleen skoles nye lokaler ut 2010. I budsjettet for 2011 vil bydelsutvalget gjøre en ny vurdering av tilbudet. Videre drift dekkes…