Etterstadsletta 49 – byggeplaner

OBOS forretningsbygg har planer om å erstatte garasjene som ligger mellom Etterstad Øst og Etterstad barnehage med nye boliger. Vi har tidligere skrevet om dette i 2008 og i 2009.

Det første forslaget var å bygge tre nye blokker på opptil 8 etasjer:

Ikke overraskende førte dette forslaget til protester fra de fleste som uttalte seg. Arkitektene tenkte gjennom saken en gang til, og kom opp med et mer moderat forslag, men én blokk langs Etterstadsletta, denne gang på 6 etasjer.

Fremdeles mente Etterstad Øst, Etterstad vel og Bydel Gamle Oslo at bygget ble for stort, og at det ville være et brudd med byggestilen på indre del av Etterstad, der det med unntak av to blokker på Etterstad Øst bare er 3 og 4 etasjers bygninger.

Nå foreligger det enda et forslag. Vi er imøtekommet både i forhold til høyde og plassering. Den nye høyden er 5 etasjer. Og som forslagsstiller påpeker, så er et moderne bygg med flatt tak og 5 etasjer ikke høyere enn f.eks. de 4 etasjes blokkene i Etterstad Nord langs Etterstadsletta. Blokken er også trukket nærmere Etterstadsletta og nærmere barnehagen, slik at avstand til nærmeste blokk i Etterstad Øst nå er 21 meter.

De to neste bildene viser fasaden mot Etterstadsletta:

Balkongene vil komme på andre siden:

Hva med garasjene? Det er sies å være stadig vanskeligere å finne parkeringsplass på Etterstad.

Det er i dag 60 garasjer og 15 parkeringsplasser. Planen er å bygge garasjekjeller med 51 plasser. Halvparten av disse vil være reservert for eiere av de 35 leilighetene, resten kan leies ut. Det blir totalt mange færre plasser, men OBOS forretningsbygg sier at de tross lave priser har problemer med å få leid ut disse garasjene i dag. 35% av garasjene brukes i dag som lagerlokale.

Dessuten har det vært gjennomført en trafikktelling som viste at mellom 06.00 og 10.30 var det i snitt 4.5 biler pr dag som ble hentet i garasjene. «Dette indikerer at de fleste som leier garasjeplass og som bor på Etterstadsletta, kun benytter garasjeplassene som lagerplass eller biloppstillingsplass for bil nr.2.» sier forslagsstiller. Akkurat den slutningen følger vi ikke helt, men det er vel grunn til å tro forfatteren av planbeskrivelsen bor slik til at det virker logisk at alle som har bil skal bruke denne til og fra jobb. Men det virker ikke som om forslaget innebærer noen vesentlig forverring av parkeringssituasjonen.