Farvel til Kampen og Vålerenga Seniorsenter?

Farvel til Kampen og Vålerenga seniorsenter?

Det ligger ikke an til økninger for de eldste beboerene i år. Bydelen er pålagt store kutt. Bydelsadministrasjonen har derfor foreslått en samlokalisering av eldresentrene. Bydelen driver nå to eldresentre: Et i Breigata, og et på Kampen. Begge leiekontraktene går ut i år, og bydelen har ledige lokaler de må betale leie for i Platous gate 16.

Det er 4,4 årsverk til sammen i de to sentrene, og arbeidskraften kan antagelig utnyttes bedre etter en sammenslåing.

Men, som det står i saken: «Brukerne på Kampen vil eventuelt måtte benytte seg av offentlig transport for å komme til Platousgate»

Sett fra Etterstad vil det i hvert fall være stor forskjell på å gå til Hedmarksgata og å reise ned til Platousgate. Vi har ennå noen år igjen til vi blir brukere, men spør oss jo om vi – uansett alder – ikke fremdeles er litt i yngste laget så lenge vi synes det er greit å stikke ned i Platousgate en tur.


Planlagt plassering i Platous gate

Fra protokollen i siste bydelsutvalgsmøte virker det klart at det er flertall for samlokalisering. En litt forvirrende enighet, der noen vil samlokalisere i Breigata, og noen på Kampen. Men alle ender med å stemme subsidiært for Platousgate.

Saken er imidlertid utsatt til neste møte.

Under kan du se tegninger av det nye eldresenteret – utvendig og innvendig: