Pass opp for dørselgere!

Se opp, dørselgere i området

Vi har fått melding om at det er en salgskampanje på gang på Etterstad nå. Vår advokat advarer mot å beskylde folk for å drive med svindel og lureri.
Vi nøyer oss derfor med en helt generell advarsel:

Hvis styret i boligselskapet ditt har vedtatt å invitere slike selgere, så vil du nesten helt sikkert kunne finne opplysninger om dette i siste rundskriv. Ring eventuelt til styret og spør.

Og vær klar over at hvis selgeren f.eks. sier at «Vi har avtalt med styrets leder at vi skal gå rundt i borettslaget og formidle dette fantastiske tilbudet», så betyr det at de har ringt til styrets leder og spurt om de får lov gå rundt i borettslaget.

Og så har lederen i styret sagt – som riktig er – at dessverre har ikke styrer i boligselskap rett til å nekte selgere å ringe på dørene.

Mer erfarne styreledere vil tilføye noe sånt som: «Men hvis du så mye som nevner mitt navn, eller later som styret har bedt deg komme, så kommer jeg ned på kontoret til sjefen din i morgen og lager helvete». (Den samtalen fant faktisk sted tidligere i dag)

Da faller man tilbake på reservereplikken: «Vi gjør en jobb i borettslaget her». Som betyr: «Vi jobber med å prakke på folk ting de ikke trenger, og akkurat nå gjør vi det her i dette borettslaget».

Har du inngått en avtale i den tro at styret nærmest har bedt deg om å gjøre det, så husk angrefristen. Er det et produkt du virkelig har ønsket deg, så kommer det vel litt an på hva slags produkt det er.

Er det et produkt som er nokså uforenelig med å ha et forretningsmessig forhold til folk som prøver å lure deg, la oss si sikkerhetsprodukter, for eksempel, så bør du kanskje likevel bruke angrefristen og finne en leverandør som har et produkt som er så godt at de kan sitte og vente på at kundene skal stille seg i kø.