Siste kamp om Sotahjørnet

Saken får oss til å skjønne at denne siden begynner å bli gammel! Allerede i 2004 skrev vi om planer om utbygging i Etterstadgata 2 og 4. Den gang protesterte mange mot planene, og til sist laget Vålerenga Vel og Byantikvaren i samarbeid et alternativt reguleringsforslag. I årene etterpå har det foregått en stille diskusjon på bakrommene. OBOS skal ha hatt mange samtaler med byråden. OBOS har også utarbeidet et tredje alternativ, som prøver å komme de historiske interesser litt i møte.

Men nå er saken ute til offentlig ettersyn igjen, og antagelig nærmer vi oss nå slutten på behandlingen. Dermed kan det være at det allerede neste år kommer gravemaskiner på Sotahjørnet. Dette er området vi snakker om:

Etterstadgata 2 - 4

Det er meningen å legge et nytt lokk over jernbaneskjæringen mellom Vålerenga og veien, og mye av bebyggelsen skal komme på dette lokket.

Slik ser OBOS’ alternativ 1 ut (klikk for å se større bilde)

Etterstadgata 2 - 4

I en litt mer «kunstnerisk utførelse ser det slik ut:

Etterstadgata 2 - 4

Næringsbygget langs det som på kartet kalles Ensjøveien (veien mellom rundkjøringene) er fra 5 til 7 etasjer. Det sies at dette vil sperre for støy og forurensning. I 2004 var det noen (vi tror Malerhaugen vel), som påpekte at området på andre siden av sperringen har vært del av Oslo i mer enn 50 år.

Men Vålerenga Vel og byantikvaren har altså et eget forslag. Det ser slik ut:

Etterstadgata 2 - 4

Her er det mellomrom mellom bygningene – noe som for en del beboere i Etterstadsletta 4 antagelig vil si fortsatt fjordutsikt. Det er også lagt opp til friområde ut mot Strømsveien, og de historiske bygningene blir bevart. Ellers er det verdt å merke seg at avkjøringen er flyttet helt opp i «vår» rundkjøring.

OBOS har altså kommet med et tredje alternativ. Det ligner på deres opprinnelige, men det er satt av litt mer plass til grøntområde, og et av de gamle husene flyttes ut til dette grøntområdet ved Strømsveien. Men dette forslaget er det visst ingen som vil ha. For OBOS er dette en nødløsning, og Byantikvaren avviser det også. I følge Byantikvaren er det viktig å ta vare på det opprinnelige miljøet, med en sammenhengende husrekke.

Saken ligger nå ute med høringsfrist 16. mai 2011. Så vil Plan- og bygningsetaten gjennomgå kommentarer og sende saken med en endelig innstilling til politisk behandling.