Vålerengas fotballstadion på Valle Hovin

Vi har tidligere skrevet om planene for ny fotballstadion på Valle Hovin. Nå er saken kommet til plankunngjøring, og det er bare et spørsmål om tid før saken får sin endelige politiske behandling.

For mange – særlig på disse kanter av byen – er dette et spørsmål om Vålerenga endelig skal få sin egen fotballstadion. Og la oss med en gang si at selvfølgelig er vi for det (vi trives godt her, har ikke lyst til å flytte…).

Men det er også et spørsmål om hva som skjer med byens grønne områder. Det forsvinner litt mer hvert år. En «midlertidig» barnehage der, en skoleutvidelse her. Valle Hovin er et av byens store gjenværende friområder.

Vålerenga stadion

Når vi ser på kartet fra Grøntplanen, ser vi at dette er et stort grøntområde – omtrent på størrelse med Slottsparken. Og ganske så isolert – det eneste slike området av betydning mellom Etterstad og Økern, og mellom Tøyen og Smalvollen.

Området er ikke mye opparbeidet som friområde, og deler av det brukes i dag lite. Men Plan- og bygningsetaten tenker langsiktig, og ser for seg en fremtid da byen har vokst med et par hundre tusen mennesker. Ensjøbyen er bare en sped begynnelse på en bølge med utbygging, fortetting og transformasjon som vil plassere mange av disse i området rundt Valle Hovin.

Derfor kjemper etaten for å bevare så mye som mulig av dette friområdet.

En slik utbygging skulle normalt ikke vært mulig. Men det som skjedde her var at den normale prosessen ble snudd på hodet. Vanlig praksis er at utbygger først fremmer et forslag, dette behandles av plan- og bygningsetaten, for så å bankes gjennom i bystyret. Ut fra alle overordnede lover og planer ville en slik utbygging på friområde bli stanset på et tidlig tidspunkt. Men her skjedde det viktigste politiske vedtaket først.

Formelt sett ble vedtaket fattet i bystyret 14. mai 2008. Reellt sett på et valgmøte 2. september 2007. For en krone fikk Vålerenga ikke bare tomt til stadion, men også tomt til annen utbygging som skulle finansiere stadion.

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke forslaget fra Vålerenga. Dette innebærer imidlertid ikke at de går mot bygging av fotballstadion. I stedet fremmer de et alternativ 2, der de bl.a. gjør to vesentlige endringer for å bevare mest mulig friområde. Fotballstadion legges over skøytehallen, for å utnytte plassen bedre. De reduserer også arealet på annen utbygging fra 80000 til 50000 kvadratmeter.

Vålerenga stadion

Til venstre ser vi det opprinnelige forslaget, til høyre etatens alternativ 2. At arenaene plasseres over hverandre gir mer rom for friområde mellom borettslagene i vest og anlegget(A, og mer plass til torg (rosa farge) foran Helsfyr Atrium (B). Nybygg langs Innspurten tas ut av forslaget (C), slik at det blir et sammenhengende friområde.

I tillegg til å ta vare på dette friområdet (som forøvrig kan knyttes opp mot Østre Parkdrag) har etaten også prøvd å tydeliggjøre at turvei D4 skal gå gjennom området.

Det gjenstår å se hva som skjer ved politisk behandling av alternativene. La oss bare huske på at dette ikke behøver å være et valg mellom friområder og egen stadion for Vålerenga og friområder. Plan- og bygningsetaten har etter beste evne prøvd å legge til rette for begge deler.