Konserter på Olsen (3)

Street Legal og Undertakers Cirkus (Olsen på Bryn)

Vanligvis ser vi det ikke som vår oppgave å reklamere for forretningsvirksomhet i området. Men samtidig er vi veldig glade for at det faktisk finnes slike tilbud på steder du kan gå til fra Etterstad. Vi legger derfor ut programmet for høsten 2011:

Olsens