Alna og Hovinbekken

Alna og Hovinbekken

LA21 i Gamle Oslo har møte mandag 24. oktober, kl. 19.00.

Sted: Bydelsadministrasjonen, møterom 2. etg. i Platous gate 16. (ringeknapp ”Politiske møter”)

Møtet er åpent for enkeltpersoner, lag og foreninger og alle som er opptatt av nærmiljøet og miljøsaker i bydelen.

Tema:

Alnaelva og Hovinbekken – sentrale vannløp i bydelen. Innledning ved Karsten Sølve Nilsen, Oslo Elveforum.


Karsten Sølve Nilsen innleder om Alna og Hovinbekken


Alnaelva eller Alna er Oslos lengste elv. Det har vært interesse for visjonen om å åpne Alnaelva ut gjennom det nye kunstige vannspeilet gjenskapt i tilknytning til middelalderparken. I arbeidet med kommunedelplan for Alna miljøpark har det vært pekt på: Alna i landskapet – den blå – grønne strukturen og mulighetene for rekreasjon og ”urbant naturvern” med en utvikling som bygger på mulighetene som aktiv bruk av vann gir. Hovinbekken også omtalt som Nonneelva og Munkebekken er en av Oslos viktigste elver. I den historiske romanen Kristin Lavransdatter av Sigrid Undset omtales elva som Klosterelva. Hovinbekken er den av Oslos elver som ligger mest under jorda. Det arbeides i dag med gjenåpning av elva.


Middelalder-Oslo mellom Alna og Hovinbekken

LA21 Gamle Oslo som pådriver for en miljøvennlig utvikling i bydelen og et forum for nærmiljøet og miljøsaker. En oppsummering av aktiviteter og ideer for fremtiden. v/Geir Hem leder LA21 Gamle Oslo