Utbyggingsplaner i Grenseveien

Utbyggingsplaner – Grenseveien 97

Vi har tidligere skrevet om planer i Grenseveien 97. Det var i 2006, og den opprinnelige planprosessen ble henlagt. Men nå fremmer eierene et nytt forslag. Dette er et kart over området lagt over et flyfoto av området. Grenseveien 97 ligger mellom Fyrstikktorget og nye Fyrstikkalléen skole.

Her er et mer detaljert kart over området som skal bygges ut:

Eksisterende industribygg og kontor nærmest Grenseveien beholdes, mens det kommer boliger på begge sider av et nytt torg mellom Fyrstikktorget og skolen.


Dette meste av dette beholdes


Dette skal erstattes av tre boligblokker