Nordox utvider (2)

Vi har jo skrevet om dette i 2009 og 2010. Men utvidelsesplanene har tatt tid. Rammeplanen for området forutsetter en transformering til boliger, og Plan- og bygningsetaten tenkte seg mer en avvikling av industrien med tiden enn utvidelse.

Uten at vi vet om det var det som gjorde utslaget, kan vi nevne at administrerende direktør skrev til Byrådslederen. «For fem år siden var det dine medarbeidere som kontaktet Nordox for å få tatt valgkampbilder i en oppegående produksjonsbedrift. Denne gangen tar jeg kontakt for å prøve å få forståelse for den vanskelige situasjonen Nordox er satt i av Oslo Kommune…»

Så var det en runde med nye dispensasjoner fra reguleringsplanen. Men nå er byggearbeidene i gang.

Nordox - utvidelse