Ny skole?

Vi har tidligere skrevet om mulighetene for skole i Brynsengfaret.

Omsorgsbygg jobber nå konkret med planarbeid for skole – og sykehjem – på denne tomten. På Saksinnsyn kan man se et skisseutkast.

Brynsengfaret

Det planlegges et bygg i 8 etasjer, med skole i de 3 nederste etasjene og sykehjem i de 5 øverste. Dette er jo en høyst utradisjonell løsning, som bl.a. bydel Gamle Oslo stiller spørsmålstegn ved.

For oss på Etterstad kan jo begge deler være interessant for mange. Men for de som ikke har barn i eller nær skolealder, og som heller ikke tenker fremover mot tiden på sykehjem, er det jo interessant å se på hvordan de forskjellige byggene vil fremstå for oss som naboer. Dette er reguleringsplanen som forelå før Omsorgsbygg kom på banen. Det lå an til å ende med boliger i blokkene til venstre, og næring i bygget til høyre.

Brynsengfaret

For bedre å sammenligne har vi lagt et omriss av disse bygningene over skisseutkastet fra Omsorgsbygg:

Brynsengfaret

Vi ser jo for det første at utsikten fra Etterstadkroken 7c, 7d og 7f vil bli vesentlig bedre hvis Omsorgsbygg får det som de vil. Og fra gangveien nedenfor skråningen, så vil antagelig ikke selv den øverste etasjen på sykehjemmet være synlig når det er blader på trærne.