Kultur i Kværnerbyen – mars 2013

Kværnerbyen – kulturprogram mars 2013

Også i mars er det et variert program i Kværnerbyen:

PS: 3. februar for Kværnerlekene er nok trykkfeil. Det skulle stå 3. mars.