Det blir skole

Det blir skole (Brynsengfaret)

Vi har skrevet om Brynsengfaret 8-12 i mer enn 10 år. Nå har omsider eier av tomten (NCC) og Oslo kommune blitt enige. Kommunen kjøper tomten for å bygge ny skole.

Du har kanskje lest om skolen her i 2011 eller 2012 , men NCC holdt i det lengste på sine egne utbyggingsplaner. Men i følge bygg.no er tomten nå solgt.

Dermed ser det ut til at det blir ny skole i nabolaget.

Og sykehjem. Kommunen har planer om å bygge begge deler i samme bygning.