Hvor blir det av trærne våre?

Hvor er det blitt av trærne (2)

Vi oppdaget nylig at flere flotte trær er borte fra Etterstadsletta. Bymiljøetaten har hugget dem ned. Trærne står på kommunal eiendom, og etaten har antagelig rett til å gjøre som de vil.

Men vi synes det kan være vært å se på trærnes histore. Slik så forsiden ut på Etterstadnytt i 1980:

Når Bjørnsons dikt preget forsiden, skyldtes det et samarbeid mellom Etterstad vel og Park- og Idrettsvesenet. Etterstad vel bevilget 7000 kroner på årsmøtet i 1979, og kommunen bevilget ytterligere 5000 kroner. (7000 i 1980 tilsvarer ca. 25000 i dag)

Her er et utsnitt fra beplantningsplanen, som bl.a. viser de trærne som nå er hugget ned.

Vi finner det merkelig at Bymiljøetaten i 2013 bare fjerner trærne, uten at Etterstad vel engang blir informert på forhånd.