Omvisning i Etterstad kolonihager

Vi har mottatt en invitasjon fra Etterstad kolonihager: «Vi arrangerer omvisning i Etterstad kolonihager torsdag 8. august kl. 18.00. Kom og se våre koselige hytter og parseller, slå av en prat med kolonistene og ta en kaffekopp med oss! Noen av hyttene er åpne for publikum. Gratis! Oppmøte like innafor porten. Adresse Etterstadgata 18 c…

Nedhugging av trær.

Nedhugging av trær Vi har etterhvert fått mange saker som den overskriften passer på. Denne er foreløpig bare på planleggingsstadiet, og det er ennå håp om at den blir avlyst. Vi har tidligere fortalt om planer om gjenåpning av Hovinbekken gjennom Klosterengaparken. Den gangen var det en udelt positiv nyhet. Men på veien til plankunngjøring…

Nye planer i Grenseveien 91

Det jobbes nå med utbyggingsplaner for Grenseveien 91 – området rett bak Grønvold hageby. I dag ser det slik ut, med de byggene som skal erstattes av nye merket med rødt: Etter utbyggingen forventes det samme området å se slik ut: Vi kan zoome inn på det som skal endres: Du kan lese mer om…