Sommerfesten 2013

sommerfest

Lørdag 24. august var det sommerfest på sletta igjen.

Sommerfest Etterstad 2013

Med hest og vogn,

Sommerfest Etterstad 2013

kafe,

Sommerfest Etterstad 2013

grill,

Sommerfest Etterstad 2013

ansiktsmaling,

Sommerfest Etterstad 2013


utrolige såpebobler,

Sommerfest Etterstad 2013


Oslo Radioorkester

Sommerfest Etterstad 2013


og selvfølgelig leker for barna.

Sommerfest Etterstad 2013

På gjensyn til neste år.